Tłumaczenia z japońskiego i na japoński

  1. Wersja Polska
  2. English Version
  3. 日本語

Tłumaczenia ustne, pisemne, biznesowe, techniczne, IT, instrukcje, tłumaczenia przysięgłe, produkcyjne, TPM, koordynacja dużych projektów tłumaczeń ustnych i pisemnych.

Oferta

ORIENTACYJNA WYSOKOŚĆ STAWEK ZA TŁUMACZENIA

Stawki tłumaczeniowe zróżnicowane są w zależności od języka źródłowego i docelowego oraz techniki tłumaczeniowej, a także od wielkości zlecenia.

Stawka wyjściowa za tłumaczenia pisemne (za znormalizowaną stronę A-4) z języka japońskiego na język polski wynosi 75 PLN (plus 23% VAT).

Stawka wyjściowa za godzinę pracy tłumacza ustnego z języka japońskiego na polski to 110 PLN (plus 23% VAT).

Podane stawki orientacyjne bierzemy pod uwagę przy ustalaniu rzeczywistej wysokości stawek tłumaczeniowych.

RZECZYWISTA WYSOKOŚĆ STAWEK TŁUMACZENIOWYCH

Konkretne propozycje cenowe przedstawiane są klientowi w odpowiedzi na otrzymane zapytanie ofertowe i zamieszczone w nim informacje dotyczące zlecenia.

Stawki powyższe mogą ulec zmniejszeniu, jeśli zamówienie opiewa na dłuższy czas lub większą ilość stron tłumaczenia. Priorytetowo traktujemy również zlecenia od naszych stałych klientów.

Większe stawki możemy sugerować wtedy, gdy tłumaczenie zlecane jest jako ekspresowe (do wykonania w trakcie 3 dni po przyjęciu zamówienia) lub też w innych przypadkach, kiedy wystąpią trudności w traktowaniu tłumaczenia jako standardowe.

JEDNOSTKI ROZLICZENIOWE

Stawki za wykonanie tłumaczeń pisemnych obejmują znormalizowaną stronę maszynopisu. Staramy się nie zaskakiwać klientów poprzez nieuczciwe zaniżanie ilości znaków na stronie i pozostajemy przy klasycznej definicji strony A-4, uznając za takową 1800 znaków z wliczeniem spacji (z niezrozumiałych dla nas względów, proponowana przez niektóre firmy definicja strony tłumaczenia pisemnego dotyczy częstokroć 1600, 1500, a niekiedy nawet i 1200 znaków, z wliczeniem spacji).

Stawki za wykonanie tłumaczeń ustnych obejmują każdą rozpoczętą godzinę tłumaczenia, rozumianego jako czas obecności tłumacza w ustalonym miejscu wykonania zlecenia i gotowości do pracy. W oparciu o uzgodnienia z klientem, możliwe jest ustalenie odrębnych stawek za dzień lub inny okres pracy tłumacza ustnego.

Tłumaczenia przysiegłe rozliczane są w oparciu o indywidualne uzgodnienia z klientem.

Indywidualnie z klientem ustalamy także stawki za godzinę, dzień lub inny okres pracy tłumacza towarzyszącego. Stawki te są z reguły mniejsze niż stawki tłumacza ustnego.

INNE KOSZTY

Jeśli realizacja zlecenia wymaga dojazdu tłumacza na miejsce wykonywania zlecenia, oczekuje się iż klient pokryje koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia tłumacza. Możemy zaproponować pokrycie należności za dojazd i zakwaterowanie tłumacza przez klienta na miejscu lub też wyszczególnienie tych sum na fakturze. Przed wykonaniem większych zleceń możemy proponować wpłatę zaliczki na pokrycie kosztów własnych tłumacza. Przy wyjazdach zagranicznych tłumacza klient z reguły pokrywa także koszty ubezpieczenia tłumacza.