Tłumaczenia z japońskiego i na japoński

  1. Wersja Polska
  2. English Version
  3. 日本語

Tłumaczenia ustne, pisemne, biznesowe, techniczne, IT, instrukcje, tłumaczenia przysięgłe, produkcyjne, TPM, koordynacja dużych projektów tłumaczeń ustnych i pisemnych.

Profil

Zajmujemy się tłumaczeniami, ponieważ potrafimy i lubimy to robić.

DLACZEGO JĘZYK JAPOŃSKI?

Język japoński wybraliśmy jako wiodący w naszej działalności przede wszystkim ze względu na nasze silne przekonanie co to tego, że tłumaczeń w ogóle nie powinny wykonywać osoby przypadkowe. Nam wydaje się, że w szczególności w dziedzinie tłumaczeń japońskich możemy służyć naszym klientom kwalifikacjami i doświadczeniem naszej kadry tłumaczeniowej. Ze względu na częstą konieczność weryfikacji tłumaczeń japońskich i angielskich język angielski stanowi istotne i celowe uzupełnienie naszej oferty tłumaczeniowej. Tłumaczenia z pozostałych języków świata pozostawiamy wykwalifikowanym w tym zakresie specjalistom.

DLACZEGO NIE: "WSZYSTKIE JĘZYKI ŚWIATA"?

Stosunkowo łatwo byłoby tutaj zadeklarować, że przetłumaczymy każdy tekst z każdego języka na każdy inny język. Inna rzecz to zagwarantowanie jakości takiego tłumaczenia. Doświadczenie uczy, że może to nie być proste. Ciągle zdarza się niestety, iż duże firmy tłumaczeniowe reklamujące się jako 'profesjonalne' rozwiązują kwestię tłumaczenia z języków określanych przez nie jako 'egzotyczne' powierzając zlecenie pierwszemu tłumaczowi, który odbierze telefon komórkowy. My nie mamy i nie chcemy mieć takich problemów.

Y-LINK I ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I PRODUKTYWNOŚCIĄ

Można uznać, że nie zawsze posiadane zawczasu doświadczenie tłumacza w danej dziedzinie jest tak ważne jak jego umiejętność przygotowania się do zlecenia. Z przyjemnością informujemy jednak, że możemy pochwalić się nowatorskimi doświadczeniami tłumaczeniowymi w takich dziedzinach, jak pojawiające się ostatnio w naszym kraju japońskie technologie zarządzania produktywnością TPM (Total Productivity Maintenance) i jakością TQM (Total Quality Management). Najprawdopodobniej jesteśmy pionierami na rynku, jeśli chodzi o nasze doświadczenia we wdrażaniu tych technologii w Polsce z udziałem japońskich konsultantów oraz opracowanie spójnego słownictwa dla efektywnego tłumaczenia na polski japońskich i angielskich terminów z tej dziedziny.

Y-LINK I TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

Specjalizujemy się w tłumaczeniach technicznych oraz w dziedzinie IT. Zajmujemy sie technologią informatyczną także na niwie zawodowej, stąd jest dla nas oczywiste, że takie na przykład terminy jak 'sterownik' i 'kontroler' nie zawsze muszą znaczyć to samo. Jesteśmy także w stanie zagwarantować, że na pewno nie przetłumaczymy frazy: 'implementing security measures' jako: 'implementowanie pomiarów bezpieczeństwa' (zainteresowanych odsyłamy do oficjalnie lokalizowanej w Polsce wersji Microsoft Small Business Server 2000, gdzie takie tłumaczenie polskie się pojawia). Krótko mówiąc, jesteśmy zdania, że tłumacz powinien mieć choćby ogólne (co nie znaczy: mgliste) pojęcie o tym, co tłumaczy.

Y-LINK I INSTRUKCJE OBSŁUGI ORAZ DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Chętnie i często tłumaczymy instrukcje obsługi i dokumentację, pod warunkiem, że wiemy, jakiego urządzenia one dotyczą. W naszych tłumaczeniach z pewnością nie znajdzie się określenie 'nadajnik zdalnego sterowania', używane swego czasu bardzo często jako określenie pilota w instrukcjach dostępnych na polskim rynku magnetowidów Panasonic. Nie chcemy krytykować tłumaczy, którzy nie wiedzą, co właściwie tłumaczą. My zwyczajnie takich praktyk nie uprawiamy.

DLACZEGO JAPOŃSKI, A NIE ANGIELSKI?

Nasza obecna działalność tłumaczeniowa dotyczy przede wszystkim tłumaczeń technicznych, ale nie oznacza to, że tłumaczenia innego sortu są nam ideowo obce. Takie zorientowanie wymusza raczej rynek, który w naturalny sposób kieruje aktywność tłumacza ku tym obszarom działalności, w których nie jest go w stanie zastąpić nikt inny. W Polsce, ale nie tylko w Polsce, język japoński uchodzi za egzotyczne narzecze, którego trudno się nauczyć, nie mowiąc już o operowaniu nim. Ten rozpowszechniony pogląd nie powstrzymuje jednak wielu zleceniodawców od posiłkowania się w kontaktach z japońskimi kontrahentami tłumaczami angielskimi. Jeśli kontrahent wyraźnie żąda wyboru języka angielskiego do wzajemnych kontaktów, postępowanie takie może być jak najbardziej uzasadnione. Wielu Japończyków nie zna jednak języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację. To często powoduje nieporozumienia. Ponadto doświadczenie uczy, iż kontakty Polaka i Japończyka często napotykają na bariery, których nie sposób szybko i efektywnie przezwyciężyć bez pomocy osoby trzeciej. W takich wypadkach wykwalifikowany i doświadczony tłumacz języka japońskiego pełni także rolę konstultanta kulturowego.

ZAPOŻYCZENIA ANGIELSKIE W JĘZYKU JAPOŃSKIM

Dzisiejszy język japoński obfituje w zapożyczenia anglojęzyczne, co sprawia, że nie jest właściwie możliwe prawidłowe wykonanie tłumaczenia japońskiego bez znajomości języka angielskiego. Na ten stan wpływa także w znacznym stopniu szybkość rozwoju nowych technologii i ilość wymienianych informacji. Niestety, jak na razie, nie oznacza to, iż znając tylko i wyłącznie język angielski można się efektywnie porozumieć z każdym Japończykiem.

CZY WYSTARCZY TYLKO SŁOWNICTWO?

Znajomość realiów japońskich może okazać się istotna nie tylko w sytuacjach oficjalnych, ale także wtedy, gdy tłumacz pracuje jako osoba towarzysząca japońskiemu kontrahentowi lub turyście w jego podróży po Polsce. Wpływa to w znaczny sposób na to, jak Japończyk czuje sie w naszym kraju i jak go postrzega.

Uznajemy, iż jakość tłumaczeń z języka japońskiego zależy nie tylko od kwalifikacji tłumaczy obejmujących zasób wykorzystywanego przez nich słownictwa japońskiego, ale także od ich osobistego doświadczenia w dziedzinie polsko - japońskich kontaktów kulturowych. Z naszych wieloletnich doświadczeń tłumaczeniowych staramy się pozyskiwać nie tylko ilościowo zorientowaną znajomość słownictwa fachowego, ale także analizować sytuacje, z jakimi się stykamy w kontaktach polsko - japońskich z punktu widzenia trudności, jakie cały czas pozostają w tej dziedzinie do przezwyciężenia, jeśli chodzi o jakość wzajemnych kontaktów.

Będzie nam miło, jeśli zdołamy pomóc także Państwu polepszyć jakość tych kontaktów.