Tłumaczenia z japońskiego i na japoński

 1. Wersja Polska
 2. English Version
 3. 日本語

Tłumaczenia ustne, pisemne, biznesowe, techniczne, IT, instrukcje, tłumaczenia przysięgłe, produkcyjne, TPM, koordynacja dużych projektów tłumaczeń ustnych i pisemnych.

Szkolenia

Będąc na co dzień z Państwem w zakładach produkcyjnych i pośrednicząc w kontaktach biznesowych jesteśmy świadomi polsko-japońskich różnic kulturowych. Różnice te nie powinny jednak utrudniać kontaktów między partnerami. To przekonanie leży u podstaw naszej misji.
Uświadomieniu problemów związanych z komunikacją międzykulturową oraz uczynieniu tej komunikacji sprawniejszą i efektywniejszą służą organizowane przez Y-Link szkolenia i wykłady dotyczące kultury japońskiej i polskiej oraz kulturowych kluczy interpretacyjnych pomocnych w polsko-japońskiej komunikacji międzykulturowej. To działa!
Nasze szkolenia mogą obejmować wykład lub warsztaty dla pracowników.

Oto przykładowe tematy szkoleń, jakie możemy zaoferować:

 1. Biznes a komunikacja międzykulturowa.
 2. Co to jest Azja? Azja a Japonia. Polska a Azja.
 3. Japońska tożsamość kulturowa - Japonia a zagranica.
 4. Wzajemne oczekiwania i stereotypy polsko-japońskie.
 5. Najważniejsze podobieństwa i różnice w interakcji polsko-japońskiej.
 6. Zapobieganie i wyjaśnianie nieporozumień w komunikacji polsko-japońskiej.
 7. Szok kulturowy w wersji polsko-japońskiej.
 8. Japonia jako społeczeństwo wertykalne.
 9. Istotne drobnostki w interakcji polsko-japońskiej.
 10. Podstawowe pojęcia charakterystyczne dla polskiej i japońskiej kultury.

Prosimy o kontakt w celu uzgodnienia szczegółów szkoleń.