Tłumaczenia z japońskiego i na japoński

  1. Wersja Polska
  2. English Version
  3. 日本語

Tłumaczenia ustne, pisemne, biznesowe, techniczne, IT, instrukcje, tłumaczenia przysięgłe, produkcyjne, TPM, koordynacja dużych projektów tłumaczeń ustnych i pisemnych.

Praktyka

ZAPYTANIE OFERTOWE

Współpracę ze zleceniodawcą tłumaczenia rozpoczynamy najczęściej od wypełnienia przez klienta formularza zapytania ofertowego lub przesłania do nas zapytania pocztą elektroniczną, pod adres podany na podstronie Kontakt. Najlepiej, jeśli tego rodzaju zapytanie ofertowe zawiera określenie tematyki oraz techniki tłumaczenia a także terminu oraz miejsca wykonania zlecenia lub też przewidywanej ilości stron, w przypadku tłumaczenia pisemnego. Dokładne zamieszczenie tych informacji w zapytaniu ofertowym wydatnie ułatwia i przyspiesza wybór tłumacza, który przejmie Państwa zlecenie. Bardzo pomocne przy określeniu rodzaju tłumaczenia pisemnego może być załączenie do zapytania ofertowego fragmentu tekstu, który ma być przetłumaczony.

SPECYFIKACJA WARUNKÓW WYKONANIA ZLECENIA

W odpowiedzi na zapytanie klienta przesyłamy pocztą elektroniczną proponowaną specyfikację warunków wykonania zlecenia wraz z formularzem zamówienia usługi, który klient, po zaakceptowaniu przedstawionych warunków, wypełnia, podpisuje i przesyła do nas faksem.

POWIADOMIENIE KLIENTA O PRZYJĘCIU ZAMÓWIENIA

Otrzymanie przez nas wypełnionego i podpisanego zamówienia wykonania usługi tłumaczeniowej pozwala wyznaczyć tłumacza, który wykona dla klienta zlecenie. Klient otrzymuje powiadomienie o przyjęciu zamówienia wraz z danymi tłumacza.

INFORMACJE O SZCZEGÓŁACH ZLECENIA DLA TŁUMACZA

Wskazane jest, aby zleceniodawca nie wahał się przed wykonaniem zlecenia udzielić tłumaczowi wszelkich niezbędnych informacji mających wpływ na jakość jego pracy. Szerzej o tego rodzaju informacjach traktuje zawartość podstrony Teoria.

ZMIANY WARUNKÓW WYKONANIA ZLECENIA

Wszelkie zmiany terminów i warunków wykonywania zlecenia po złożeniu zamówienia wymagają ponownego przesłania do nas faksem formularza zamówienia.

FAKTURA VAT

Po zakończeniu pracy nad zleceniem klient otrzymuje do podpisu fakturę VAT.