Tłumaczenia z japońskiego i na japoński

  1. Wersja Polska
  2. English Version
  3. 日本語

Tłumaczenia ustne, pisemne, biznesowe, techniczne, IT, instrukcje, tłumaczenia przysięgłe, produkcyjne, TPM, koordynacja dużych projektów tłumaczeń ustnych i pisemnych.

Ludzie

Skuteczność firmy tłumaczeniowej jest oceniana nie tylko na podstawie ilości zleceń tłumaczeniowych, ale przede wszystkim w oparciu o to, jak wielu klientów wyraża chęć złożenia kolejnych zleceń. Złe tłumaczenie pozostaje cały czas tłumaczeniem, trudno jednak oczekiwać, aby klient był z takiego tłumaczenia zadowolony. Ze swej strony już na etapie doboru naszych współpracowników staramy się chronić klientów przed tego rodzaju paradoksami.

KTO DLA NAS TŁUMACZY?

Y-Link działa fizycznie w Polsce, współpracując przede wszystkim z tłumaczami języka japońskiego z Poznania, Krakowa i Warszawy. Zlecenia wykonujemy zarówno w Polsce jak i za granicą. Nasi tłumacze to absolwenci japonistyki, posiadający bogate doświadczenie w pracy tłumaczeniowej, przy czym sam fakt ukończenia japonistyki nie jest dla nas wyznacznikiem kwalifikacji tłumaczeniowych - i nie kierujemy się tutaj tylko względami subiektywnymi. Jeśli klient szuka osoby towarzyszącej dla Japończyka podróżującego po Polsce, zlecenie takie może wykonać z powodzeniem student japonistyki o odpowiednich umiejętnościach i predyspozycjach, nawet jeśli będzie do dlań doświadczenie nowe. Dla klienta nie bez znaczenia może być także niższy koszt takiej usługi.

JAK DOBIERAMY TŁUMACZY?

Wychodzimy z założenia, że tłumaczenie musi wykonywać osoba posiadająca predyspozycje do wykonania określonego zlecenia, którego szczegółowy zakres określa klient. Przyjmujemy wszelkie zapytania ofertowe dotyczące tłumaczeń z języka japońskiego i na język japoński, ale z zasady nie podejmujemy się wykonywania zleceń, do których, bądż to ze względów personalnych, bądź to ze względów czasowych, nie jesteśmy w stanie zapewnić tłumacza. Dla przykładu, jesteśmy prawdopodobnie w stanie na poczekaniu przedstawić ofertę tłumaczenia dotyczącego każdej instrukcji obsługi prasy hydraulicznej czy wózka widłowego, ale poszukiwanie tłumacza, który może z powodzeniem wykonać od jutra całodniowe zlecenie tłumaczenia na międzynarodowej konferencji genetyków mitochondrialnych może sprawić nam trochę trudności.

KIEDY BRAK ODPOWIEDNIEGO TŁUMACZA...

Jeśli nie widzimy perspektyw znalezienia w rozsądnym czasie kompetentnej osoby, która podejmie się wykonania zlecenia, nie boimy się powiedzieć: non possumus. Wydaje nam się, iż uczciwsze jest szybkie poinformowanie klienta o tym, że nie jesteśmy w stanie wykonać usługi niż dobieranie dla jej wykonania osoby przypadkowej.

INFORMACJE POUFNE

Dla naszych klientów często ważna jest nie tylko jakość tłumaczenia, ale także zachowanie przez tłumacza dla siebie informacji związanych z wykonywanym zleceniem. Zdajemy sobie sprawę z tego, że nie zawsze wystarcza ustne zobowiązanie się przez tłumacza do zachowania dla siebie informacji poufnych. Wszyscy nasi tłumacze podpisują zobowiązanie do zachowania poufności informacji uzyskanych w ramach realizacji powierzanych nam zleceń.

STALI KLIENCI

Zawsze z radością witamy klientów, którzy zgłaszają się do nas z kolejnymi ofertami. Długotrwała współpraca pozwala zawsze na lepsze poznanie potrzeb klienta i zapewnienie mu efektywniejszej realizacji zleconych usług. Dla zwiększenia efektywności naszej pracy zlecenia klienta możemy powierzać zawsze tym samym tłumaczom.